zip ảnh online

đã fix lỗi không zip đc ảnh 1 số trang
hãy nhập link 1 pages có chứa ảnh bạn muốn zip chúng lại rồi tải xuống 1 cách nhanh gọn mà không phải tốn thời gian tải từng ảnh về.
nhập link pages có chứa ảnh muốn zip: