toot cho phép bạn thêm chức năng Turbo giúp tăng tốc độ load vì sử dụng thêm bộ nhớ thẻ nhớ làm ram thông qua file *txt. Bây giờ bạn chỉ cần upload phần mềm lên là dùng được không cần phần mềm nào nữa.
Khi chạy ứng dụng đã add turbo sẽ có 1 file ConnectionLog.txt đc tạo ra ngoài thẻ nhớ, có thể ẩn đi.
Nhập link có dạng http://xxx.com/xx.jar [nên import qua url để tiết kiệm kb] cách lấy link .jar (ko nhập link của wap xtgem.):

hoặc chọn phần mềm từ máy (.zip,_jar,.jar1)