toot cho phép bạn thêm chức năng chụp ảnh màn hình ứng dụng java
hd sử dụng: khi mod xong. Bạn mở ứng dụng lên và giữ nút gọi để chụp, giữ nút * đề cài đặt.
Nhập link có dạng http://xxx.com/xx.jar [nên import qua url để tiết kiệm kb] cách lấy link .jar (ko nhập link của wap xtgem.):

hoặc chọn phần mềm từ máy (.zip,_jar,.jar1)