toot cho phép bạn thêm bàn phím ảo cho máy cảm ứng ko hỗ trợ.
chú ý: một số ứng dụng ko có tác dụng với toot này.
Nhập link có dạng http://xxx.com/xx.jar [nên import qua url để tiết kiệm kb] cách lấy link .jar (ko nhập link của wap xtgem.):

hoặc chọn phần mềm từ máy (.zip,_jar,.jar1)