toot cho phép bạn điều chỉnh độ sáng tối màn hình java, giúp tiết kiệm pin và đỡ hại mắt vào buổi tối. Ấn nút gọi để điều trỉnh, 1 số máy ko dùng dc
nhập link:

hoặc chọn file từ máy