bạn muốn biến ảnh của bạn thành lá cờ bay phấp phới, hãy thử xem nó rất thú vị đấy.
chọn bức ảnh của bạn, nó phải thật nhẹ nhé