toot giúp bạn gắn kích hoạt sms vào game,ứng dụng java online


Tải lên file.zip .jar _jar:

hoặc import link file .zip .jar (không dùng link xtgem,wmp)

Nhập cú pháp tin nhắn

Nhập số điện thoại tổng đài vd 8770

Số lần dùng thử

thời gian bật kích hoạt
(5-300s)
Cho phép tiếp tục khi kô đồng ý nhắn tin(sẽ hiện nên sau 45s)

coder: FbVn.Cf