chức năng gán quảng cáo vào game java.
cách dùng: chọn link game hoặc file game, up ảnh icon lên, ảnh icon không to quá, viết địa chỉ bạn muốn quảng cáo.
nhập link file game:

Hoặc chọn từ máy (.zip,_jar,.jar1)

chọn icon từ máy:

tiêu đề quảng cáo(ko quá 30 ký tự):

đặt tên cho game(bỏ là ứng dụng sai):

địa chỉ muốn quảng cáo: