gắn logo vào game, ứng dụng java

bạn có thể gắn logo vào game, ứng dụng để quảng cáo thương hiệu cho bạn một cách đơn giản, nhanh chóng, chỉ cần up file game và logo của bạn lên là ok
chọn logo của bạn:

hoặc link logo:

chọn file game, ứng dụng(.jar, .zip):

hoặc link jar:

thời gian hiển thị logo:(1000 = 1 giây)

Thông báo khi xoá ứng dụng: