toot cho phép bạn thêm chức năng Trình copy văn bản lớn vào ứng dụng. Ko có tác dụng với game, chỉ ứng dụng nào có hỗ trợ khung soạn thảo mới dùng đc
hd sử dụng: khi mod xong. Bạn mở ứng dụng lên ,vào trỗ để viết văn bản, chọn set để đặt số ký tự tối đa cho phép, ô dưới chọn đầy đủ xong ấn set rồi khởi động lại ứng dụng
toot có phần gửi sms rất hay. Ví dụ bạn đang dùng pm chát có thể gửi tin cho 1 sdt nào đó mà ko phải thoát khỏi pm.
Nhập link có dạng http://xxx.com/xx.jar [nên import qua url để tiết kiệm kb] cách lấy link .jar (ko nhập link của wap xtgem.):

hoặc chọn phần mềm từ máy (.zip,_jar,.jar1)