toot cho phép bạn chèn hình ảnh làm nền ứng dụng java, có thể chèn logo wap bạn vào để giữ bản quyền
chú ý: một số ứng dụng ko có tác dụng với toot này.
nên chọn ảnh có kích thước phù hợp, nếu ko sẽ bị ứng dụng sai.
Nhập link có dạng http://xxx.com/xx.jar [nên import qua url để tiết kiệm kb] cách lấy link .jar (ko nhập link của wap xtgem.):

hoặc chọn phần mềm từ máy (.zip,_jar,.jar1)

chọn ảnh muốn chèn từ máy

hoặc chọn file từ máy: