toot cho phép bạn thêm chức năng keylog reload cho ứng dụng, có thể lập lại các thao tác đã ghi nhận, gần giống với auto....
hd sử dụng: khi mod xong. Bạn mở ứng dụng lên ,giữ nút * để biết chi tiết.
Nhập link có dạng http://xxx.com/xx.jar [nên import qua url để tiết kiệm kb] cách lấy link .jar (ko nhập link của wap xtgem.):

hoặc chọn phần mềm từ máy (.zip,_jar,.jar1)